Причіпний коток Bednar CutterPack CT

- Робоча ширина 4,6-6,3 м
- Транспортна ширина - 2,5 м

Причіпний коток Bednar Presspack PT

- Робоча ширина 4,6-6,3 м
- Транспортна ширина - 2,5 м

Причіпний коток Bednar Galaxy GE

- Робоча ширина 8,3-9,2 м
- Транспортна ширина - 2,68-2,97 м